ელ.ფოსტა
info@inex.ge
დაგვირეკეთ
(+995 32) 249 26 26

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-28112022 28.11.2022 -- --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-28 23:36:48
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-22112022 22.11.2022 30.11.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-22 22:24:59
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-18112022 18.11.2022 23.11.2022 25.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-18 23:57:15
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-25 14:17:09
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-28 17:58:50
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-16112022 16.11.2022 26.11.2022 28.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-16 23:04:32
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-28 11:49:45
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-15112022 15.11.2022 22.11.2022 24.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-15 18:35:14
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-24 12:28:52
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-28 10:42:23
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-28 17:58:36
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11112022 11.11.2022 16.11.2022 16.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-11 19:05:37
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-17 11:09:44
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-18 16:18:33
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-20 17:55:32
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-09112022 09.11.2022 24.11.2022 23.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-09 21:45:50
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-23 18:26:53
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-28 10:42:09
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-08112022 08.11.2022 22.11.2022 21.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-08 19:11:12
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-21 10:32:09
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-27 10:57:59
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-28 10:41:59
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-04112022 04.11.2022 23.11.2022 23.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-04 18:46:42
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-23 13:01:51
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-26 11:42:39
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-26 17:02:22
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-01112022 01.11.2022 15.11.2022 14.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-01 18:57:02
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-14 10:45:40
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-16 17:52:42
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-17 10:33:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-28102022 28.10.2022 02.11.2022 02.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-28 20:25:55
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-02 10:43:10
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-04 17:42:13
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-05 14:32:59
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-26102022 26.10.2022 04.11.2022 03.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-26 20:36:17
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-04 10:34:28
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-08 16:28:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-11 10:51:12
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-24102022 24.10.2022 29.10.2022 30.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-24 19:44:21
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-30 12:23:34
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-01 10:29:46
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-03 10:48:16
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-21102022 21.10.2022 01.11.2022 02.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-21 18:38:05
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-03 10:16:02
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-05 14:34:45
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-06 11:13:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-18102022 18.10.2022 22.10.2022 22.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-18 20:22:16
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-22 14:09:03
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-23 14:35:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-24 10:21:30
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-14102022 14.10.2022 22.10.2022 23.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-14 19:40:24
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-23 11:26:29
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-24 10:26:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-25 10:12:36
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-12102022 12.10.2022 15.10.2022 15.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-12 18:21:50
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-16 10:37:12
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-18 17:32:27
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-20 13:59:44
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11102022 11.10.2022 15.10.2022 15.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-11 19:15:32
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-16 10:37:37
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-18 17:32:34
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-20 13:59:53
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-07102022 07.10.2022 14.10.2022 14.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-07 18:51:25
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-14 11:00:24
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-15 14:22:03
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-16 15:51:31
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-05102022 05.10.2022 13.10.2022 11.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-05 20:50:30
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-10-11 11:40:04
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-12 10:25:42
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-14 10:25:33
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-04102022 04.10.2022 13.10.2022 13.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-04 20:20:04
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-13 10:28:47
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-13 16:17:16
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-14 12:05:45
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-30092022 30.09.2022 06.10.2022 06.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-30 19:51:13
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-06 17:40:16
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-08 15:45:06
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-11 13:17:32
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-28092022 28.09.2022 03.10.2022 02.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-28 19:49:46
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-10-02 12:43:18
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-04 17:38:09
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-07 16:48:00
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-27092022 27.09.2022 01.10.2022 01.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-27 18:56:50
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-01 15:23:43
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-03 11:01:40
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-07 16:47:45
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-23092022 23.09.2022 30.09.2022 01.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-23 21:23:43
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-29 14:28:33
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-01 10:01:04
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-01 13:06:59
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-03 11:01:20
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-05 10:24:50
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-07 16:46:04
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-21092022 21.09.2022 24.09.2022 24.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-21 20:49:44
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-25 10:21:35
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-27 10:33:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-02 10:29:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-20092022 20.09.2022 24.09.2022 24.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-20 15:30:30
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-25 10:21:51
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-27 10:33:15
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-29 14:31:19
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-16092022 16.09.2022 22.09.2022 23.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-16 18:16:00
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-23 10:07:48
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-27 10:33:02
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-29 14:31:34
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-13092022 13.09.2022 17.09.2022 17.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-13 17:12:18
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-17 14:05:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-19 08:46:48
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-21 10:13:35
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-09092022 09.09.2022 16.09.2022 13.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-09 17:24:37
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-09-13 14:58:45
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-16 10:20:13
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-17 17:20:32
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-06092022 06.09.2022 10.09.2022 10.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-06 19:52:04
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-10 12:02:57
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-11 10:32:49
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-14 10:04:47
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-02092022 02.09.2022 09.09.2022 09.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-02 18:10:34
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-09 10:19:39
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-09 19:46:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-11 10:33:10
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-30082022 30.08.2022 03.09.2022 03.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-30 18:52:13
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-03 16:27:27
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-04 10:22:00
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-05 16:09:32
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-26082022 26.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-26 19:45:51
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-30 17:13:54
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-01 16:41:33
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-02 20:11:23
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-23082022 23.08.2022 26.08.2022 26.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-23 17:46:37
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-26 11:40:31
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-27 18:26:46
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-29 17:19:53
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-19082022 19.08.2022 24.08.2022 24.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-19 17:52:23
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-25 10:07:12
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-26 16:09:34
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-27 15:47:33
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-16082022 16.08.2022 19.08.2022 19.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-16 17:42:49
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-19 10:53:38
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-20 15:26:48
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-22 15:02:54
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-12082022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-12 18:05:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-17 10:05:27
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-18 14:44:39
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-20 10:51:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-09082022 09.08.2022 13.08.2022 13.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-09 18:45:21
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-13 14:10:57
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-15 13:26:13
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-16 10:20:54
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-05082022 05.08.2022 09.08.2022 09.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-05 18:43:39
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-10 09:17:39
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-12 10:02:13
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-13 19:29:10
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-02082022 02.08.2022 06.08.2022 06.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-02 17:55:18
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-06 17:52:08
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-08 16:02:23
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-10 18:14:00
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-29072022 29.07.2022 04.08.2022 04.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-29 17:13:13
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-04 11:16:36
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-05 09:50:37
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-06 10:00:59
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-26072022 26.07.2022 30.07.2022 30.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-26 17:32:24
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-30 14:10:47
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-31 18:49:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-02 09:56:39
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-22072022 22.07.2022 28.07.2022 28.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-22 19:33:38
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-29 10:20:09
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-29 15:33:58
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-30 10:25:10
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-19072022 19.07.2022 24.07.2022 23.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-19 19:40:14
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-07-23 14:11:13
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-24 14:12:14
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-25 10:34:41
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-15072022 15.07.2022 19.07.2022 20.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-15 16:37:14
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-20 10:17:53
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-21 10:17:54
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-22 10:09:52
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-12072022 12.07.2022 20.07.2022 18.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-12 16:31:36
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-07-18 11:38:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-18 17:13:14
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-19 10:17:30
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-08072022 08.07.2022 12.07.2022 13.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-08 18:16:20
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-13 11:13:47
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:51:45
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:26:00
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-05072022 05.07.2022 13.07.2022 13.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-05 20:04:06
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-13 10:21:50
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-13 15:17:22
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-14 10:06:48
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-01072022 01.07.2022 09.07.2022 07.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-01 17:58:14
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-07 09:30:16
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-07 15:38:51
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-08 15:25:54
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-08 21:33:40
ჩამოსულია III ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-09 11:03:55
გამანაწილებელ ჰაბშია III ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-09 21:46:01
დასრულებულია III ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-09 21:46:06
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-09 21:47:18
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-09 21:47:22
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-28062022 28.06.2022 06.07.2022 06.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-28 17:22:23
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-06 09:29:04
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-07 12:29:12
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-07 12:29:17
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-24062022 24.06.2022 28.06.2022 28.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-24 19:30:14
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-29 09:48:32
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-30 22:44:46
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-01 16:13:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-21062022 21.06.2022 28.06.2022 28.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-21 19:55:07
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-29 12:22:50
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-29 19:49:51
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-30 10:46:45
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-17062022 17.06.2022 21.06.2022 21.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-17 20:33:56
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-22 09:58:39
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-22 17:43:53
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-23 11:00:56
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-14062022 14.06.2022 21.06.2022 21.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-14 19:00:43
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-22 09:59:03
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-22 14:09:28
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-22 21:24:22
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-10062022 10.06.2022 14.06.2022 14.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-10 17:29:52
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-14 19:37:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-15 16:53:06
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-16 14:21:13
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-07062022 07.06.2022 14.06.2022 14.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-07 18:55:25
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-14 17:00:41
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-15 16:52:30
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-16 14:21:05
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-03062022 03.06.2022 07.06.2022 07.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-03 19:08:57
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-07 19:34:37
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-08 20:17:59
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-09 20:47:13
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-31052022 31.05.2022 07.06.2022 07.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-31 21:12:01
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-07 19:34:44
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-08 20:18:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-09 20:47:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-27052022 27.05.2022 31.05.2022 31.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-27 17:03:20
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-31 16:22:56
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-01 10:28:02
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-01 14:14:22
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-24052022 24.05.2022 31.05.2022 31.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-24 17:54:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-31 16:22:40
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-01 13:28:23
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-01 21:17:32
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-20052022 20.05.2022 24.05.2022 24.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-20 18:28:13
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-24 19:44:03
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-25 14:36:50
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-26 11:06:23
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-17052022 17.05.2022 24.05.2022 24.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-17 17:30:18
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-24 16:38:13
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-25 10:17:46
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-25 19:23:06
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-13052022 13.05.2022 17.05.2022 17.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-13 19:13:29
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-17 20:07:16
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-18 17:34:33
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-19 14:13:44
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-10052022 10.05.2022 17.05.2022 17.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-10 17:07:34
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-17 20:07:31
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-18 13:49:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-18 17:34:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-06052022 06.05.2022 10.05.2022 10.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-06 18:34:17
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-10 19:49:05
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-11 17:58:42
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-12 19:33:17
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-03052022 03.05.2022 10.05.2022 10.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-03 17:06:11
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-10 16:17:12
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-11 17:58:26
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-12 19:33:25
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-29042022 29.04.2022 03.05.2022 03.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-29 18:32:31
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-03 20:25:51
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-04 17:08:56
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-05 10:03:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-26042022 26.04.2022 03.05.2022 03.05.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-26 18:03:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-05-03 19:50:17
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-05-04 10:23:27
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-05-04 17:08:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-22042022 22.04.2022 27.04.2022 27.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-22 18:12:42
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-27 10:26:11
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-28 20:38:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-29 20:51:33
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-19042022 19.04.2022 27.04.2022 26.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-19 17:06:20
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-26 19:13:33
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-27 20:34:24
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-28 20:38:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-15042022 15.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-15 15:34:30
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-26 16:54:13
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-27 15:22:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-28 20:38:44
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11042022 11.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-11 22:11:25
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-26 10:05:24
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-27 15:22:17
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-28 20:38:54
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-08042022 08.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-08 19:09:28
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-13 10:13:34
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-13 16:24:16
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-14 10:16:47
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-04042022 04.04.2022 13.04.2022 11.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-04 22:10:25
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-04-11 10:29:52
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-11 16:24:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-12 13:36:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-01042022 01.04.2022 06.04.2022 05.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-04-01 15:22:23
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-05 20:05:18
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-06 15:27:16
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-07 10:19:03
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-28032022 28.03.2022 06.04.2022 04.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-28 19:41:25
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-04-04 10:25:05
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-04 21:02:35
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-05 18:08:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-25032022 25.03.2022 30.03.2022 29.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-25 15:44:45
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-29 18:30:37
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-30 16:18:03
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-31 12:42:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-22032022 22.03.2022 30.03.2022 29.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-22 17:47:15
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-29 15:02:02
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-29 20:25:16
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-30 12:19:03
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-18032022 18.03.2022 23.03.2022 23.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-18 15:49:02
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-23 09:39:01
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-23 14:02:11
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-24 10:51:58
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-15032022 15.03.2022 23.03.2022 23.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-15 17:27:51
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-23 09:39:08
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-23 14:02:04
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-24 10:52:09
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11032022 11.03.2022 16.03.2022 16.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-11 16:49:38
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-16 10:15:45
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-16 14:55:49
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-17 11:05:58
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-08032022 08.03.2022 19.04.2022 19.04.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-08 16:06:04
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-29 18:33:57
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-30 16:18:19
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-31 12:42:49
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-04-19 15:40:38
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-04-20 13:48:16
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-04-20 19:31:17
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-04032022 04.03.2022 09.03.2022 08.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-04 20:37:35
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-03-08 17:24:05
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-09 18:21:00
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-10 17:06:33
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-01032022 01.03.2022 09.03.2022 08.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-03-01 18:19:26
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-03-08 17:23:37
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-09 15:35:11
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-10 17:06:20
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-25022022 25.02.2022 02.03.2022 01.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-25 19:35:03
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-02 09:31:29
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-02 16:15:35
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-03 15:08:13
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-08 17:22:53
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-09 15:34:07
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-10 17:05:58
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-22022022 22.02.2022 09.03.2022 08.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-22 20:17:45
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-03-08 17:22:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-09 15:33:55
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-10 17:05:48
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-18022022 18.02.2022 02.03.2022 01.03.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-18 20:09:22
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-03-01 19:40:46
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-03-02 15:37:57
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-03-03 09:39:48
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-15022022 15.02.2022 23.02.2022 23.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-15 18:38:03
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-23 16:24:45
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-23 20:41:21
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-24 14:36:36
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11022022 11.02.2022 16.02.2022 16.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-11 18:18:25
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-16 09:58:40
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-17 09:02:13
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-18 10:27:40
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-08022022 08.02.2022 16.02.2022 15.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-08 18:38:21
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-14 16:03:28
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-14 20:18:04
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-15 09:52:41
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-15 19:01:25
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-15 21:09:11
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-16 10:29:37
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-04022022 04.02.2022 16.02.2022 16.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-04 22:52:22
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-16 09:06:08
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-17 09:02:23
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-18 10:28:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-01022022 01.02.2022 09.02.2022 06.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-02-01 20:28:52
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-02-06 15:23:28
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-07 09:57:22
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-07 13:42:46
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-28012022 28.01.2022 02.02.2022 02.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-28 16:45:29
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-02 08:56:05
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-02 14:34:28
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-03 09:58:15
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-25012022 25.01.2022 02.02.2022 02.02.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-25 17:00:53
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-02-02 08:55:54
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-02-02 16:33:24
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-02-03 18:31:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-21012022 21.01.2022 26.01.2022 26.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-21 18:45:08
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-26 11:25:23
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-01-27 15:42:15
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-01-28 15:34:03
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-18012022 18.01.2022 26.01.2022 26.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 20:25:08
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-26 11:25:04
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-01-27 10:33:20
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-01-27 20:29:12
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-14012022 14.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-14 23:53:27
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-19 13:23:58
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-01-21 10:17:31
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-01-22 10:02:27
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11012022 11.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-12 10:50:19
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-19 13:23:36
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-01-20 09:18:57
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-01-21 10:13:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-70870184 07.01.2022 12.01.2022 12.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 12:51:38
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-12 10:01:49
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-01-12 19:41:36
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-01-14 10:20:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-70023691 04.01.2022 12.01.2022 12.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 12:51:47
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-12 10:01:01
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-01-12 19:40:53
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-01-14 10:20:22

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-28112022 28.11.2022 09.12.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-28 11:01:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-28112022 28.11.2022 09.12.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-28 11:01:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-25112022 25.11.2022 06.12.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-25 06:51:52
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-25112022 25.11.2022 06.12.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-25 06:55:40
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-22112022 22.11.2022 03.12.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-22 00:00:58
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-22112022 22.11.2022 03.12.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-22 00:01:23
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-18112022 18.11.2022 29.11.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-18 06:10:07
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-18112022 18.11.2022 29.11.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-18 06:12:20
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-15112022 15.11.2022 26.11.2022 23.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-15 04:01:27
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-11-23 10:31:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-15112022 15.11.2022 26.11.2022 23.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-15 04:02:19
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-11-23 10:30:41
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-11112022 11.11.2022 22.11.2022 22.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-11 00:00:35
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-22 14:08:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-11112022 11.11.2022 22.11.2022 22.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-11 00:01:51
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-22 14:07:57
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-08112022 08.11.2022 19.11.2022 18.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-08 08:48:06
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-18 15:25:17
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-20 17:54:50
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-21 13:26:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-08112022 08.11.2022 19.11.2022 18.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-08 08:49:44
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-18 15:25:11
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-20 17:54:44
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-21 13:25:54
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-04112022 04.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-04 00:01:40
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-16 12:19:11
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-18 16:18:15
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-20 17:55:12
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-04112022 04.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-04 00:02:57
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-16 12:19:06
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-18 16:18:08
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-20 17:55:03
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-01112022 01.11.2022 11.11.2022 10.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-01 00:05:27
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-10 16:51:47
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-12 14:05:33
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-13 15:10:47
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-01112022 01.11.2022 11.11.2022 10.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-11-01 00:05:34
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-10 16:51:42
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-12 14:05:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-13 15:10:37
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-28102022 28.10.2022 08.11.2022 07.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-28 08:03:47
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-07 10:27:50
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-10 15:22:12
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-11 15:55:36
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-28102022 28.10.2022 08.11.2022 07.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-28 08:04:23
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-07 10:27:45
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-10 15:22:04
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-11 15:55:25
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-25102022 25.10.2022 05.11.2022 04.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-25 06:35:24
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-04 17:37:48
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-06 13:07:51
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-07 10:28:57
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-25102022 25.10.2022 05.11.2022 04.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-25 06:36:01
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-04 17:37:42
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-06 13:07:45
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-07 10:28:50
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-21102022 21.10.2022 03.11.2022 04.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-21 08:21:03
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-04 16:32:43
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-06 13:08:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-07 10:29:15
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-21102022 21.10.2022 03.11.2022 04.11.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-21 08:49:37
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-11-04 16:32:38
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-06 13:08:01
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-07 10:29:07
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-18102022 18.10.2022 29.10.2022 28.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-18 00:01:22
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-28 16:24:30
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-31 10:30:35
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-31 16:15:29
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-18102022 18.10.2022 29.10.2022 28.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-18 00:02:32
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-28 16:24:24
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-29 17:26:59
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-31 16:15:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-14102022 14.10.2022 29.10.2022 29.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-14 07:56:55
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-10-23 14:57:25
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-26 10:27:15
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-28 13:53:52
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-29 17:27:15
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-11-01 10:28:58
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-11-03 10:47:01
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-10102022 10.10.2022 29.10.2022 28.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-10 00:15:28
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-10-20 16:38:31
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-22 10:23:03
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-24 10:28:01
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-28 16:13:17
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-29 17:28:21
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-31 16:15:07
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-10102022 10.10.2022 22.10.2022 20.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-10-10 00:16:07
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-10-20 16:36:20
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-22 10:22:53
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-24 10:27:51
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-30092022 30.09.2022 14.10.2022 13.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-30 07:01:57
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-10-08 14:04:58
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-09 12:34:16
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-11 13:21:33
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-13 16:17:37
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-15 14:20:59
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-16 15:51:52
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-30092022 30.09.2022 14.10.2022 13.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-30 07:03:14
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-13 16:17:29
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-15 14:20:46
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-16 15:51:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-27092022 27.09.2022 08.10.2022 07.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-27 00:00:48
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-07 15:18:38
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-09 12:34:06
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-11 13:16:19
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-27092022 27.09.2022 08.10.2022 07.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-27 00:01:32
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-07 15:18:30
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-09 12:33:58
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-11 13:16:29
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-23092022 23.09.2022 04.10.2022 04.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-23 06:48:53
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-04 13:23:58
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-05 10:25:57
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-08 13:58:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-23092022 23.09.2022 06.10.2022 06.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-23 06:51:11
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-04 13:09:55
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-05 10:25:49
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-07 10:56:41
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-08 13:58:01
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-08 15:45:47
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-11 13:19:33
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-20092022 20.09.2022 30.09.2022 03.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-20 01:57:24
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-03 13:29:40
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-05 10:27:01
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-08 14:00:24
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-20092022 20.09.2022 04.10.2022 03.10.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-20 01:58:05
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები რეისი გაიყო, პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-09-27 10:15:29
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-28 17:43:42
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-10-03 13:31:55
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-03 13:36:03
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-10-05 10:26:53
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-08 13:58:39
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-16092022 16.09.2022 28.09.2022 28.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-16 00:11:08
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-28 14:49:31
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-30 10:33:14
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-05 10:27:36
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-16092022 16.09.2022 26.09.2022 26.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-16 00:12:47
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-27 10:27:20
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-28 14:49:20
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-28 17:43:59
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-30 10:33:04
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-02 10:30:42
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-10-05 10:27:27
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-09092022 09.09.2022 22.09.2022 22.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-09 06:25:40
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები რეისი გაიყო, პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 4 დღით ადრე 2022-09-16 14:26:05
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-18 10:39:09
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-19 19:27:14
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-22 12:17:02
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-23 10:08:55
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-24 10:39:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-09092022 09.09.2022 22.09.2022 22.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-09 06:26:03
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-22 12:16:57
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-23 10:08:46
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-24 10:39:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-06092022 06.09.2022 17.09.2022 16.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-06 12:55:39
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-16 14:24:21
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-18 10:39:20
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-19 19:27:54
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-22 12:17:40
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-23 10:09:13
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-24 10:39:33
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-06092022 06.09.2022 22.09.2022 22.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-06 12:55:50
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-22 12:17:34
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-23 10:09:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-24 10:39:25
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-R CH-R-05092022-116657405 05.09.2022 -- --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-05 22:43:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-02092022 02.09.2022 15.09.2022 15.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-02 06:23:29
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-16 10:21:10
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-18 10:39:41
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-19 19:27:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-02092022 02.09.2022 15.09.2022 15.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-09-02 06:25:44
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-16 10:21:05
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-18 10:39:33
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-19 19:27:35
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-30082022 30.08.2022 13.09.2022 13.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-30 06:54:32
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-13 12:48:02
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-14 10:05:59
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-15 11:27:53
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-30082022 30.08.2022 13.09.2022 13.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-30 06:56:40
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-13 12:47:55
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-14 10:05:52
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-15 11:27:44
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-26082022 26.08.2022 13.09.2022 11.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-26 00:01:12
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-11 10:34:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-12 10:14:16
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-14 10:05:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-26082022 26.08.2022 13.09.2022 11.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-26 00:01:26
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-11 10:34:21
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-12 10:14:09
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-14 10:05:13
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-23082022 23.08.2022 06.09.2022 05.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-23 00:00:30
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-05 12:13:01
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-06 10:37:44
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-07 09:13:01
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-23082022 23.08.2022 06.09.2022 05.09.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-23 00:00:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-09-05 12:12:55
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-06 10:37:36
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-07 09:12:54
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-19082022 19.08.2022 31.08.2022 31.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-19 08:04:16
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-31 17:32:48
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-01 16:41:51
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-02 20:11:41
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-19082022 19.08.2022 31.08.2022 31.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-19 08:24:39
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-31 17:32:43
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-09-01 16:41:44
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-02 20:11:34
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-16082022 16.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-16 07:00:50
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-31 10:12:49
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-31 17:32:34
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-01 14:29:30
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-16082022 16.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-16 07:01:28
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-31 10:12:44
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-31 17:32:26
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-09-01 14:29:24
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-12082022 12.08.2022 26.08.2022 26.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-12 06:33:54
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-26 16:10:10
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-27 18:27:23
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-29 17:20:17
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-12082022 12.08.2022 26.08.2022 26.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-12 06:34:28
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-26 16:10:04
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-27 18:27:37
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-29 17:20:10
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-09082022 09.08.2022 23.08.2022 19.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-09 07:05:37
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-19 11:17:25
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-20 15:25:49
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-22 15:03:30
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-09082022 09.08.2022 23.08.2022 19.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-09 07:06:58
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-19 11:17:15
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-20 15:25:42
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-22 15:03:11
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-05082022 05.08.2022 20.08.2022 18.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-05 05:29:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-18 14:14:40
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-19 14:42:14
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-20 14:09:50
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-05082022 05.08.2022 20.08.2022 18.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-05 05:30:08
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-18 14:14:34
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-19 14:42:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-20 14:09:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-02082022 02.08.2022 17.08.2022 15.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-02 07:21:10
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-15 11:21:48
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-16 14:31:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-17 10:56:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-02082022 02.08.2022 17.08.2022 15.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-08-02 07:21:32
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-15 11:21:41
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-16 14:30:52
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-17 10:56:00
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-29072022 29.07.2022 11.08.2022 11.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-29 00:47:38
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-11 20:35:31
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-13 19:29:58
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-14 14:50:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-29072022 29.07.2022 11.08.2022 11.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-29 16:07:56
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-11 20:35:38
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-13 19:29:52
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-14 14:50:00
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-26072022 26.07.2022 06.08.2022 05.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-26 01:17:00
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-05 13:22:27
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-06 10:02:01
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-08 12:50:56
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-26072022 26.07.2022 06.08.2022 05.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-26 14:27:35
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-05 13:22:20
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-06 10:02:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-08 12:50:45
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-22072022 22.07.2022 04.08.2022 04.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-22 02:13:45
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-05 09:57:29
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-06 10:01:52
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-08 12:51:16
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-22072022 22.07.2022 04.08.2022 04.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-22 02:15:00
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-05 09:57:21
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-06 10:01:45
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-08 12:51:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-18072022 18.07.2022 02.08.2022 02.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-18 17:23:47
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-03 09:01:12
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-03 14:28:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-04 11:16:09
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-18072022 18.07.2022 02.08.2022 02.08.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-18 17:24:29
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-08-03 09:01:05
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-08-03 14:28:01
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-08-04 11:16:03
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-15072022 15.07.2022 28.07.2022 28.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-15 08:17:24
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-28 16:53:55
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-29 10:20:57
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-29 17:14:48
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-15072022 15.07.2022 28.07.2022 28.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-15 08:18:01
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-28 16:53:47
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-29 10:20:50
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-29 17:14:39
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-12072022 12.07.2022 23.07.2022 22.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-12 00:34:10
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-07-22 10:08:53
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-22 17:57:18
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-23 13:21:53
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-12072022 12.07.2022 23.07.2022 22.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-12 00:35:00
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-07-22 10:08:39
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-22 17:57:11
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-23 13:21:44
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-08072022 08.07.2022 19.07.2022 19.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-08 08:41:34
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-19 14:42:34
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-19 16:29:01
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-21 10:18:57
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-08072022 08.07.2022 19.07.2022 19.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-08 08:42:08
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-19 14:42:25
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-19 16:28:54
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-21 10:18:49
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-05072022 05.07.2022 17.07.2022 14.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-05 00:33:17
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 3 დღით ადრე 2022-07-14 12:41:19
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:52:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:27:49
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-05072022 05.07.2022 17.07.2022 11.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-05 06:34:41
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 6 დღით ადრე 2022-07-11 11:21:30
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-11 17:15:19
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-12 12:12:57
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-01072022 01.07.2022 12.07.2022 10.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-01 05:45:10
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-07-10 17:20:45
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-11 17:15:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-12 12:12:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-01072022 01.07.2022 14.07.2022 14.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-07-01 05:45:21
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-14 12:40:54
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:52:54
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:27:34
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-28062022 28.06.2022 09.07.2022 10.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-28 02:01:25
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-10 15:50:47
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-11 17:14:51
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-12 12:12:25
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-14 12:39:47
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:53:39
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:26:56
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-28062022 28.06.2022 14.07.2022 14.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-28 02:02:15
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-14 12:39:40
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:53:09
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:27:04
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-24062022 24.06.2022 09.07.2022 10.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-24 00:30:08
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-11 11:14:38
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-11 17:14:37
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-12 12:12:04
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-14 12:38:54
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:54:10
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:26:39
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-24062022 24.06.2022 14.07.2022 14.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-24 00:30:41
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-14 12:38:47
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-15 15:54:01
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-17 10:26:27
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-21062022 21.06.2022 02.07.2022 03.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-21 00:33:44
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-03 16:11:22
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-04 13:06:37
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-04 17:08:05
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-21062022 21.06.2022 02.07.2022 03.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-21 00:34:22
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-03 16:17:10
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-04 13:06:59
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-04 17:08:19
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-10 16:46:07
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-11 17:13:37
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-12 12:11:20
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-17062022 17.06.2022 05.07.2022 03.07.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-17 05:30:23
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-07-03 16:10:54
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-04 13:02:30
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-04 13:02:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-17062022 17.06.2022 28.06.2022 26.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-17 05:31:07
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები რეისი გაიყო, პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-06-26 17:10:00
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-27 16:04:16
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-28 09:35:09
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-07-03 16:15:17
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-07-04 13:05:54
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-07-04 13:08:07
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-14062022 14.06.2022 26.06.2022 26.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-14 02:00:44
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-26 15:07:46
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-27 16:02:19
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-28 09:34:29
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-14062022 14.06.2022 26.06.2022 27.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-14 02:00:55
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-27 09:55:02
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-27 16:02:31
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-28 09:34:45
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-10062022 10.06.2022 26.06.2022 26.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-10 06:59:18
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-26 13:28:29
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-26 17:05:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-28 09:33:59
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-10062022 10.06.2022 28.06.2022 27.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-10 07:00:21
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-27 09:54:48
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-27 16:03:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-28 09:34:14
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-07062022 07.06.2022 18.06.2022 17.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-07 00:27:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-17 15:47:24
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-18 10:17:55
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-18 13:39:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-07062022 07.06.2022 18.06.2022 14.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-07 06:16:03
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები რეისი გაიყო, პირველი ნაწილი ჩამოვიდა 4 დღით ადრე 2022-06-15 16:49:03
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-16 14:22:18
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-17 13:42:55
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-17 15:47:32
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-18 10:17:48
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-18 13:39:51
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-03062022 03.06.2022 18.06.2022 17.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-03 00:40:54
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-17 16:16:34
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-18 10:18:22
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-18 13:39:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-03062022 03.06.2022 14.06.2022 14.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-06-03 00:41:39
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-16 10:08:28
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-16 14:22:47
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-17 13:43:08
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-17 16:16:41
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-18 10:18:14
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-18 13:39:31
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-31052022 31.05.2022 18.06.2022 17.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-31 00:23:54
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-17 16:57:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე 2022-06-18 10:18:43
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე 2022-06-18 13:39:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-31052022 31.05.2022 14.06.2022 14.06.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-05-31 00:24:12
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-06-15 13:49:36